HOME2

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH

#Kancelaria Finansowa Nikodemus, #Tomasz Lisiecki, #Robert Żuchowski, #V-Capital, #opcje o europejskim stylu wykonania, #Robert Walicki, #Tomasz Rulka, #International Restorts & Campings, #ART Fund FIZ, #Artnews #Berkeley Funds, # Dimerra, #Land2B, #Winwest, #Cavendish Rentier, #Grosvenor Capital, #Cyber Heaven, #Lazar, Vision Fund, #PCTI, #Best Securities, #TGW, #IME Polska #USECRYPT, #Land 2b, #Land00 Cashback, #Dron House, #HFT Brokers, #Mediteran Group,

Zapoznaj się z opisem sprawy poniżej  >>>


WIĘCEJ


ZGŁOŚ SIĘ

INFORMACJA


O SPRAWIE

NAPISZ DO NAS


ZAMOYSKIEGO15@gmail.com

WIADOMOŚCI


SPRAWY

Jesteśmy osobami, które utraciły znaczne środki finansowe w związku z inwestycjami dokonanymi za pośrednictwem Kancelarii Finansowej Nikodemus Finance z siedzibą w Bydgoszczy. Partner tej kancelarii Robert Żuchowski zaoferował nam między innymi akcje i obligacje spółki V Capital (reprezentowana przez Roberta Walickiego i Tomasza Rulkę) z opcją o europejskim stylu wykonania.
Następnie Robert Żuchowski zaproponował nam „zrolowanie” części akcji na akcje spółki Roberta Walickiego o nazwie International Resorts & Capmings – okazało się, że akcje te nie zostały wyemitowane, a kapitału nigdy nam nie zwrócono.
Kiedy nie zgodziliśmy się, żeby całość akcji V Capital zrolować w akcje International Resorts & Campings, właściciel kancelarii Tomasz Lisiecki przedstawił nam dokument porozumienia z Robertem Walickim dotyczący odkupienia tych akcji, a wiec i spłatę zainwestowanego kapitału w zamian za rezygnację z odsetek. Jednocześnie Tomasz Lisiecki zobowiązał się do bycia gwarantem tych spłat przez zakładany w porozumieniu trzyletni termin.
Niestety zamiast obiecanego zwrotu postawiono nam dictum: „zrolowanie” inwestycji na rzecz spółki Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne, reprezentowanej przez Magdalenę Bryję. Osoba ta współpracowała wcześniej z  Robertem Walickim między innymi w spółce Bungalow. Tomasz Lisiecki i Robert Żuchowski poinformowali nas, że małżeństwo Magdaleny i Pawła Bryjów w ramach chorwackich inwestycji będzie spłacać zobowiązania Roberta Walickiego. W zwiazku z tym przygotowano nam w ramach organizacji PCTI ofertę „zrolowania” niespłacanego porozumienia z Walickim i niewyemitowanych akcji IRC,na obligacje spółki Croatia Coast, na co nie wyraziliśmy zgody, ku niezadowoleniu panów z Nikodemusa.

Robert Żuchowski zarekomendował nam również nabycie certyfikatów Art Fund, później Berkeley Funds,a także obligacji spolki Artnews (wszystkie te firmy były związane z postacią Jakuba Jerzego Kokoszki) mimo, ze spółka Artnews znajdowala sie w tamtym czasie na liście ostrzeżeń publicznych KNF.-  wspomniane inwestycje zostały  „zrolowane” w całości w obligacje spółki Dimerra.

Kiedy z niejasnych przyczyn nastąpił problem z wykupem obligacji spółki Dimerra na spotkaniu z Robertem Żuchowskim pojawił się Jakub Jerzy Kokoszka. Zaproponował nam „zrolowanie” obligacji spółki Dimerra na obligacje spółki Berkeley Rentier. Wiemy także, że  spółka Jakuba Jerzego Kokoszki o nazwie Cvendish Rentier była kolejną alternatywą na „zrolowanie” obligacji Dimerry.
Kancelaria Nikodemus zaoferowała nam również certyfikaty Retail Parks Fund FIZAN, a także obligacje spółki Land 2 B02, powiązanej z tym funduszem. W związku z wspomnianą inwestycją na światło dzienne wyszła głośna afera gospodarcza powiązana z osobami Jarosław Fijałkowski, Piotr Kukowski i Marek Falenta.
Ponieważ spółka Land 2B02 nie spłacała w terminie odsetek wynikających z umowy, Robert Żuchowski zaproponował „zrolowanie” także i tych tych obligacji i przejęcie zastawu ze spółki Land przez spółkę Best Securities, gdzie wg Roberta Żuchowskiego Tomasz Lisiecki miał zostać administratorem zastawu!

*   *   *

Wszystkie opisane wyżej inwestycje związane z Kancelarią Nikodemus doprowadziły nas do potężnych strat finansowych!
Czy to przypadek, aby każda inwestycja związana z w/w grupą osób zawsze kończyła się „wielkim niepowodzeniem”?
Ostatecznie utraciliśmy dorobek naszego życia, co doprowadziło do problemów w życiu osobistym, rodzinnym, komplikacji zdrowotnych i psychicznych. Wyrządzono nam potworną krzywdę osobistą.
Na dzień dzisiejszy zdajemy sobie sprawę, że osób podobnie „potraktowanych” jak my jest znacznie więcej. Jesteśmy też świadomi, że stale proponowane przez lata nam i innym osobom poszkodowanym „rolowania”  oraz cudowne „ugodowe propozycje” stanowiły celowe elementy z góry obranej strategii.
Czas najwyższy, aby całą sprawę zbadały stosowne organa prawa. Czas zakończyć to błędne koło!
Nie dajcie się Państwo już dłużej zwodzić, nie wierzcie, że wasza dalsza bierność pomoże (może kiedyś?) odzyskać utracone pieniądze, na które tak ciężko pracowaliście. Komuś bardzo zależy, abyście nic nie zrobili z tą sprawą!
OSOBY POSZKODOWANE w wyniku powyższych „inwestycji” prosimy o kontakt z nami: ZAMOYSKIEGO15@GMAIL.COM
To bardzo pomoże sprawie!

Wkrótce pojawią się dalsze informacje o rozwoju sprawy i krokach, które podjęliśmy.
Dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc i wsparcie.
D. i T.

WIADOMOŚCI O SPRAWIE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Close,Up,Lawyer,Businessman,Working,Or,Reading,Lawbook,In,Office


Poszukujemy osób poszkodowanych

test
10 lutego 2021

Bez kategorii


# Dimerra


#ART Fund FIZ


#Artnews #Berkeley


#Best Securities


#Cashback


#Cavendish Rentier


#Cyber Heaven


#Dron House


#Grosvenor Capital


#HFT Brokers


#IME Polska #USECRYPT


#International Restorts & Campings


#Kancelaria Finansowa Nikodemus


#Land 2b


#Land2B


#Lazar


#Mediteran Group


#opcje o europejskim stylu wykonania


#PCTI


#Robert Walicki


#Robert Żukowski


#TGW


#Tomasz Lisiecki


#Tomasz Rulka


#V-Capital


#Vision Fund


#Winwest


Funds

Szanowni Państwo, Dziękujemy, że poświęciliście czas na zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w opisie sprawy. Na łamach bloga będziemy (w miarę możliwości) na bieżąco informowali o kolejnych krokach podejmowanych przez nas w związku z zaistniałą sprawą. Jeżeli posiadacie Państwo materiały i informacje na temat osób powiązanych ze sprawą i chcecie Państwo przyłączyć się do wspólnych … Poszukujemy osób poszkodowanych Read…
WIĘCEJ

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Wspólnie odzyskamy utracone pieniądze!


NAPISZ E-MAIL NA ADRES

ZAMOYSKIEGO15@GMAIL.COM