HOME2

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH

#Kancelaria Finansowa Nikodemus, #*. ********, #Robert Żuchowski, #V-Capital, #opcje o europejskim stylu wykonania, #Robert Walicki, #Tomasz Rulka, #International Restorts & Campings, #ART Fund FIZ, #Artnews #Berkeley Funds, # Dimerra, #Land2B, #Winwest, #Cavendish Rentier, #Grosvenor Capital, #Cyber Heaven, #Lazar, Vision Fund, #PCTI, #Best Securities, #TGW, #IME Polska #USECRYPT, #Land 2b, #Land00 Cashback, #Dron House, #HFT Brokers, #Mediteran Group,

Zapoznaj się z opisem sprawy poniżej  >>>

INFORMACJA

WIADOMOŚCI

NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEPRAWDZIWE INFORMACJE I BEZPODSTAWNE SUGESTIE MOGĄCE NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE JAKUBA JERZEGO KOKOSZKI. TREŚCI SĄ PRZEDMIOTEM SPORU W POSTĘPOWANIU O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH, KTÓRY TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE I JEST PUBLIKOWANE JAKO ZABEZPIECZENIE UDZIELONE PRZEZ SĄD NA CZAS TRWANIA PROCESU.

NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEPRAWDZIWE INFORMACJE I BEZPODSTAWNE SUGESTIE MOGĄCE NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE PAWŁA MAKOWSKIEGO. TREŚCI SĄ PRZEDMIOTEM SPORU W POSTĘPOWANIU O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH, KTÓRY TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE I JEST PUBLIKOWANE JAKO ZABEZPIECZENIE UDZIELONE PRZEZ SĄD NA CZAS TRWANIA PROCESU.

Jesteśmy osobami, które utraciły znaczne środki finansowe w związku z inwestycjami dokonanymi za pośrednictwem Kancelarii Finansowej Nikodemus Finance z siedzibą w Bydgoszczy. Partner tej kancelarii Robert Żuchowski zaoferował nam między innymi akcje i obligacje spółki V Capital (reprezentowana przez Roberta Walickiego i Tomasza Rulkę) z opcją o europejskim stylu wykonania.
Następnie Robert Żuchowski zaproponował nam „zrolowanie” części akcji na akcje spółki Roberta Walickiego o nazwie International Resorts & Capmings – okazało się, że akcje te nie zostały wyemitowane, a kapitału nigdy nam nie zwrócono.
Kiedy nie zgodziliśmy się, żeby całość akcji V Capital zrolować w akcje International Resorts & Campings, *. ******** przedstawił nam dokument porozumienia z Robertem Walickim dotyczący odkupienia tych akcji, a wiec i spłatę zainwestowanego kapitału w zamian za rezygnację z odsetek. Jednocześnie *. ******** zobowiązał się do bycia gwarantem tych spłat przez zakładany w porozumieniu trzyletni termin.
Niestety zamiast obiecanego zwrotu postawiono nam dictum: „zrolowanie” inwestycji na rzecz spółki Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne, reprezentowanej przez Magdalenę Bryję. Osoba ta współpracowała wcześniej z  Robertem Walickim między innymi w spółce Bungalow. *. ******** Nikodemus i Robert Żuchowski poinformowali nas, że małżeństwo Magdaleny i Pawła Bryjów w ramach chorwackich inwestycji będzie spłacać zobowiązania Roberta Walickiego. W zwiazku z tym przygotowano nam w ramach organizacji PCTI ofertę „zrolowania” niespłacanego porozumienia z Walickim i niewyemitowanych akcji IRC,na obligacje spółki Croatia Coast, na co nie wyraziliśmy zgody, ku niezadowoleniu panów z Nikodemusa.
Robert Żuchowski zarekomendował nam również nabycie certyfikatów Art Fund, później Berkeley Funds,a także obligacji spolki Artnews (wszystkie te firmy były związane z postacią Jakuba Jerzego Kokoszki) mimo, ze spółka Artnews znajdowala sie w tamtym czasie na liście ostrzeżeń publicznych KNF.-  wspomniane inwestycje zostały  „zrolowane” w całości w obligacje spółki Dimerra.
 
Kiedy z niejasnych przyczyn nastąpił problem z wykupem obligacji spółki Dimerra na spotkaniu z Robertem Żuchowskim pojawił się Jakub Jerzy Kokoszka. Zaproponował nam „zrolowanie” obligacji spółki Dimerra na obligacje spółki Berkeley Rentier. Wiemy także, że  spółka Jakuba Jerzego Kokoszki o nazwie Cvendish Rentier była kolejną alternatywą na „zrolowanie” obligacji Dimerry.
Kancelaria Nikodemus zaoferowała nam również certyfikaty Retail Parks Fund FIZAN, a także obligacje spółki Land 2 B02, powiązanej z tym funduszem. W związku z wspomnianą inwestycją na światło dzienne wyszła głośna afera gospodarcza powiązana z osobami Jarosław Fijałkowski, Piotr Kukowski i Marek Falenta.
Ponieważ spółka Land 2B02 nie spłacała w terminie odsetek wynikających z umowy, Robert Żuchowski zaproponował „zrolowanie” także i tych tych obligacji i przejęcie zastawu ze spółki Land przez spółkę Best Securities, gdzie wg Roberta Żuchowskiego *. ******** miał zostać administratorem zastawu!
*   *   *
 
Wszystkie opisane wyżej inwestycje związane z Kancelarią Nikodemus doprowadziły nas do potężnych strat finansowych!
Czy to przypadek, aby każda inwestycja związana z w/w grupą osób zawsze kończyła się „wielkim niepowodzeniem”?
Ostatecznie utraciliśmy dorobek naszego życia, co doprowadziło do problemów w życiu osobistym, rodzinnym, komplikacji zdrowotnych i psychicznych. Wyrządzono nam potworną krzywdę osobistą.
Na dzień dzisiejszy zdajemy sobie sprawę, że osób podobnie „potraktowanych” jak my jest znacznie więcej. Jesteśmy też świadomi, że stale proponowane przez lata nam i innym osobom poszkodowanym „rolowania”  oraz cudowne „ugodowe propozycje” stanowiły celowe elementy z góry obranej strategii.
Czas najwyższy, aby całą sprawę zbadały stosowne organa prawa. Czas zakończyć to błędne koło!
Nie dajcie się Państwo już dłużej zwodzić, nie wierzcie, że wasza dalsza bierność pomoże (może kiedyś?) odzyskać utracone pieniądze, na które tak ciężko pracowaliście. Komuś bardzo zależy, abyście nic nie zrobili z tą sprawą!
OSOBY POSZKODOWANE w wyniku powyższych „inwestycji” prosimy o kontakt z nami: ZAMOYSKIEGO15@GMAIL.COM
To bardzo pomoże sprawie!
Wkrótce pojawią się dalsze informacje o rozwoju sprawy i krokach, które podjęliśmy.
Dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc i wsparcie.
D. i T.

WIADOMOŚCI O SPRAWIE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

knf3

Kancelaria Finansowa Nikodemus Finance trafia na Listę ostrzeżeń publicznych KNF

Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. … Kancelaria Finansowa Nikodemus Finance…
57204621_6

Jak rozpoznać piramidę finansową?

Amber Gold było klasycznym przykładem piramidy finansowej. W teorii zasada działania piramidy finansowej jest prosta – nowi członkowie, którzy wpłacają do piramidy swoje pieniądze, tak naprawdę finansują zyski tych członków, którzy wcześniej powierzyli piramidzie swoje środki. Klasyczna piramida finansowa nie prowadzi realnej działalności gospodarczej, która pozwala na regulowanie należności odsetkowych deponentów. W praktyce jednak rozpoznanie … Jak rozpoznać piramidę finansową?…
xx

UseCrypt S.A. nie spłaca obligatariuszy na 1,3 mln PLN, ostrzeżenie!

W kontrze do sponsorowanego kontentu marketingowego przedstawiającego UseCrypt jako super–hiper-inwestycję, za którą stoją Yuval Rabin z Lazar Vison Fund i przyjaciele: Jakuba Kokoszka, Paweł Makowski oraz garść polskich celebrytów, my informujemy jak naprawdę wyglądają perypetie osób, które zainwestowały w UseCrypt swoje oszczędności. Zapominalskim uprzejmie przypominamy, że od 2018 r. spółka UseCrypt S.A. aktywnie pozyskiwała od … UseCrypt S.A. nie spłaca…
hands1jpg-7ea99f35d98a5e6b

Yuval Rabin stojący za UseCrypt wg. mediów z Izraela: biznesowy bankrut i dłużnik niespłacający zobowiązań

Za sprawą agresywnej kampanii reklamowej aplikacji Usecrypt, syn byłego premiera Izaela, niejaki Yuval Rabin, zaczął być przedstawiany Polakom jako ten, który pomoże Jakubowi Kokoszce w wypromowaniu aplikacji i pozyskaniu wielkich środków od inwestorów. PR’owcy Usycrypt w sponsorowanych reklamach przedstawiają Yuvala Rabina jako „potężnego światowego inwestora” posiadającego ponad 30-letnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach innowacyjnych systemów IT w USA, … Yuval Rabin stojący za…
wyrok karny

Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydz. Karny skazuje bohatera afery gospodarczej za przywłaszczenie mienia wielkiej wartości!

Jeden z niesławnych anty-bohaterów opisany na naszym blogu został skazany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydział Karny na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat za przywłaszczenie mienia wielkiej wartości w kwocie 1 659 600, 00 PLN na szkodę swojego mocodawcy, którego miał reprezentować w procesie sprzedaży nieruchomości. Nasz anty-bohater, … Sąd Okręgowy w Poznaniu…
aa0890269808f7-945-567-0-11-1500-899

Współczujemy drogim mecenasom reprezentującym Jakuba Kokoszkę, *. ******** i R. Żuchowskiego

Opublikowany przez nas blog spotkał się z wielkim zainteresowaniem osób, które utraciły znaczne środki w wyniku inwestycji dokonywanych poprzez *. ********, Roberta Żuchowskiego, w które zaangażowany był Jerzy Jakub Kokoszka. Zgłosiły się do nas osoby, które bezinteresownie przekazały nam nowe niezwykle istotne informacje. Z całego serca bardzo za to Państwu dziękujemy! Jak się okazało czytelnikami … Współczujemy drogim mecenasom reprezentującym…
Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,On,Wooden

Poszukujemy osób poszkodowanych

Szanowni Państwo, Dziękujemy, że poświęciliście czas na zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w opisie sprawy. Na łamach bloga będziemy (w miarę możliwości) na bieżąco informowali o kolejnych krokach podejmowanych przez nas w związku z zaistniałą sprawą. Jeżeli posiadacie Państwo materiały i informacje na temat osób powiązanych ze sprawą i chcecie Państwo przyłączyć się do wspólnych … Poszukujemy osób poszkodowanych Read…

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Wspólnie odzyskamy utracone pieniądze!