Jak rozpoznać piramidę finansową?

Amber Gold było klasycznym przykładem piramidy finansowej. W teorii zasada działania piramidy finansowej jest prosta – nowi członkowie, którzy wpłacają do piramidy swoje pieniądze, tak naprawdę finansują zyski tych członków, którzy wcześniej powierzyli piramidzie swoje środki. Klasyczna piramida finansowa nie prowadzi realnej działalności gospodarczej, która pozwala na regulowanie należności odsetkowych deponentów.

W praktyce jednak rozpoznanie piramidy finansowej może nastręczać wiele trudności, gdyż przedsięwzięcia te za wszelką cenę starają się ukryć swe prawdziwe oblicze. By przyciągnąć deponentów i zdobyć ich zaufanie (oraz pieniądze), piramida korzysta z pozornie profesjonalnych doradców, często w garniturach skrojonych na miarę i drogich markowych zegarkach. Niejednokrotnie wykorzystywany jest wizerunek osób znanych publicznie tzw. celebrytów. Przed deponentami roztaczane są wizje potężnych biznesów mających generować ponadprzeciętne zyski. Piramidy bazują na aktualnie obowiązujących trendach i modach – w czasach Amber Gold modne były inwestycje w złoto, obecnie są to kryptowaluty, aplikacje internetowe, fotowoltaika, nieruchomości, ochrona środowiska i inne nośne dziś hasła.

Niektóre piramidy na tyle sprawnie maskują swą działalność (np. piramida Madoff’a działająca przez 50 lat), że skuteczenie wyłudzają środki przez dziesięciolecia. Straty w polskich realiach sięgają setek  milionów złotych wyłudzonych od ludności. Częstą praktyką w piramidach jest cedowanie (rolowanie) zobowiązań wobec deponentów na inne podmioty, które mają rzekomo spłacić zobowiązania poprzedników – zabieg ten ma w założeniu wydłużyć żywotność piramidy, a zobowiązania i tak nigdy nie zostaną zaspokojone (lub w marginalnej części dla zachowania pozorów). Przy cesji zobowiązań organizatorzy procederu żądają zwykle zwolnienia zabezpieczeń (zastawów, hipotek) oferując inne pozorne zabezpieczenia (np. weksle), które okazują się nieegzekwowalne.

Na działalność podmiotu w modelu piramida wskazują następujące okoliczności:

  • oferowanie deponentom (udziałowcom) odsetek wyższych od przeciętnie dostępnych na rynku na lokatach bankowych i obligacjach;
  • brak zezwolenia KNF na oferowanie instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelem;
  • nakłanianie do wciągania w piramidę znajomych, rodziny i innych osób, często w zamian za promocje lub inne korzyści;
  • brak transparentności modelu biznesowego, brak sprawozdań finansowych umożliwiających weryfikację przepływów finansowych wewnątrz spółki i realnego charakteru działalności gospodarczej pozwalającej na zaspokojenie należności wobec deponentów;
  • rejestracja podmiotu w mało wiarygodnych jurysdykcjach np. Cypr, Wyoming, Delaware, Wyspy Marshalla i inne off-shory;
  • niska reputacja biznesowa (uprzednia karalność) osób organizujących przedsięwzięcie;
  • agresywny marketing połączony z tłumieniem krytyki publicznej m.in. za pomocą powództw o rzekome naruszenie dóbr osobistych piramidy lub prywatnych aktów oskarżenia wobec osób jawnie krytykujących piramidę;

Jeżeli podejrzewasz, że mogłeś wpaść w sidła piramidy finansowej, skorzystaj z bezpłatnej infolinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, gdzie uzyskasz bezpłatną pomoc.

https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php

Chcesz anonimowo opisać swój przypadek i przyłączyć się do dyskusji? Napisz komentarz.

Leave a Comment