HOME

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH

#Kancelaria Finansowa Nikodemus, #*. ******** #Robert Żuchowski, #Jakub Jerzy Kokoszka, #V-Capital, #opcje o europejskim stylu wykonania, #Robert Walicki, #Tomasz Rulka, #International Restorts & Campings, #ART Fund FIZ, #Artnews #Berkeley Funds, #Dimerra, #Cavendish Rentier, #Grosvenor Capital, #Cyber Heaven, #Lazar Vision Fund, #PCTI, #Best Securities, #TGW, #IME Polska, #Land00 Cashback, #Dron House, #HFT Brokers, #Mediteran Group #Mariusz Latek, #Jacek Kade, #Q330 #W660, #Ermitano Capital LTD, #Largo Investment Capital, #UseCrypt #Paweł Makowski, #Usecrypt Live, # Oxygen City, #Yuval Rabin

Zapoznaj się z opisem sprawy poniżej   >>>

INFORMACJA

NAPISZ DO NAS

ZAMOYSKIEGO15@GMAIL.COM

WIADOMOŚCI

NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEPRAWDZIWE INFORMACJE I BEZPODSTAWNE SUGESTIE MOGĄCE NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE JAKUBA JERZEGO KOKOSZKI. TREŚCI SĄ PRZEDMIOTEM SPORU W POSTĘPOWANIU O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH, KTÓRE TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE I JEST PUBLIKOWANE JAKO ZABEZPIECZENIE UDZIELONE PRZEZ SĄD NA CZAS TRWANIA PROCESU.

NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEPRAWDZIWE INFORMACJE I BEZPODSTAWNE SUGESTIE MOGĄCE NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE PAWŁA MAKOWSKIEGO. TREŚCI SĄ PRZEDMIOTEM SPORU W POSTĘPOWANIU O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH, KTÓRE TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE I JEST PUBLIKOWANE JAKO ZABEZPIECZENIE UDZIELONE PRZEZ SĄD NA CZAS TRWANIA PROCESU.

Jesteśmy osobami, które utraciły mienie wielkiej wartości w związku z inwestycjami dokonanymi za pośrednictwem Kancelarii Finansowej Nikodemus Finance z siedzibą w Bydgoszczy. Partner tej kancelarii Robert Żuchowski zaoferował nam między innymi akcje i obligacje spółki V Capital (reprezentowana przez Roberta Walickiego i Tomasza Rulkę) z opcją o europejskim stylu wykonania.
Następnie Robert Żuchowski zaproponował nam „zrolowanie” części akcji na akcje spółki Roberta Walickiego o nazwie International Resorts & Capmings – okazało się, że akcje te nie zostały wyemitowane, a kapitału nigdy nam nie zwrócono.
Kiedy nie zgodziliśmy się, żeby całość akcji V Capital zrolować w akcje International Resorts & Campings, *. ******** przedstawił nam dokument porozumienia z Robertem Walickim dotyczący odkupienia tych akcji, a wiec i spłatę zainwestowanego kapitału w zamian za rezygnację z odsetek. Jednocześnie *. ******** zobowiązał się do bycia gwarantem tych spłat przez zakładany w porozumieniu trzyletni termin.
Niestety zamiast obiecanego zwrotu postawiono nam dictum: „zrolowanie” inwestycji na rzecz spółki Polsko-Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne, reprezentowanej przez Magdalenę Bryję. Osoba ta współpracowała wcześniej z  Robertem Walickim między innymi w spółce Bungalow. *. ******** i Robert Żuchowski poinformowali nas, że małżeństwo Magdaleny i Pawła Bryjów w ramach chorwackich inwestycji będzie spłacać zobowiązania Roberta Walickiego. W zwiazku z tym przygotowano nam w ramach organizacji PCTI ofertę „zrolowania” niespłacanego porozumienia z Walickim i niewyemitowanych akcji IRC,na obligacje spółki Croatia Coast, na co nie wyraziliśmy zgody, ku niezadowoleniu panów z Nikodemusa.

Jesienią 2014 R. Żuchowski zarekomendował nam nabycie certyfikatów inwestycyjnych Art Fund, a po roku obligacji spółki Art News. Kiedy w czerwcu 2016 spółka ta złożyła do sądu wniosek o upadłość, należne nam odsetki od obligacji w imieniu Art News wpłacał na nasze konto Jakub Jerzy Kokoszka i nieznana nam wówczas cypryjska spółka Ermitano Capital, a także reprezentująca firmę Smart Place Magdalena M. W listopadzie 2016 r. R. Żuchowski zaproponował nam „zrolowanie” obligacji Art News na obligacje spółki Berkeley Funds, której prezes Jacek Kade w prospekcie emisyjnym napisał, że celem emisji jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Berkeley Rentier powstałego we wrześniu 2016 pod zarządem Jakuba Kokoszki. Po pięciu miesiącach po raz kolejny dostaliśmy propozycje „zrolowania” tych obligacji oraz certyfikatów Art Fund na obligacje spółki Dimerra. Kiedy po dwóch latach nie otrzymaliśmy zainwestowanego kapitału na spotkaniu z Żuchowskim pojawił się Jerzy Jakub Kokoszka i zaproponował „zrolowanie” obligacji Dimerry na obligacje spółki, w której Kokoszka był wówczas prezesem zarządu-Berkeley Rentier. Późniejsze postępowanie komornicze wobec Dimerry wykazało, ze spółka Berkeley Rentier przelewała pieniądze spółce Dimerra m.in. na należne nam odsetki! Wiemy ponadto, że inną późniejszą alternatywą „zrolowania” obligacji Dimerry była spółka Cavendish Rentier również powiązana personalnie z postacią Jerzego Jakuba Kokoszki.

Kancelaria Nikodemus zaoferowała nam również certyfikaty Retail Parks Fund FIZAN, a także obligacje spółki Land 2 B02, powiązanej z tym funduszem. W związku z wspomnianą inwestycją na światło dzienne wyszła głośna afera gospodarcza powiązana z osobami Jarosław Fijałkowski, Piotr Kukowski i Marek Falenta.
Ponieważ spółka Land 2B02 nie spłacała w terminie odsetek wynikających z umowy, Robert Żuchowski zaproponował „zrolowanie” także i tych tych obligacji i przejęcie zastawu ze spółki Land przez spółkę Best Securities, gdzie wg Roberta Żuchowskiego *. ******** miał zostać administratorem zastawu!
*   *   *
 
Większość opisanych wyżej inwestycji związanych z Kancelarią Nikodemus doprowadziła nas do potężnych strat finansowych!
Ostatecznie utraciliśmy dorobek naszego życia, co doprowadziło do problemów w życiu osobistym, rodzinnym, komplikacji zdrowotnych i psychicznych. Wyrządzono nam potworną krzywdę osobistą.
Na dzień dzisiejszy zdajemy sobie sprawę, że osób podobnie „potraktowanych” jak my jest znacznie więcej. Jesteśmy też świadomi, że stale proponowane przez lata nam i innym osobom poszkodowanym „rolowania”  oraz cudowne „ugodowe propozycje” stanowiły celowe elementy z góry obranej strategii – tak samo działano wobec innych osób poszkodowanych, które już zgłosiły się do nas i są w stanie potwierdzić naszą (i ich) wersję w sądzie.
Czas najwyższy, aby całą sprawę zbadały stosowne organa prawa. Czas zakończyć to błędne koło!
Nie dajcie się Państwo już dłużej zwodzić, nie wierzcie, że wasza dalsza bierność pomoże (może kiedyś?) odzyskać utracone pieniądze, na które tak ciężko pracowaliście. Komuś bardzo zależy, abyście nic nie zrobili z tą sprawą!
OSOBY POSZKODOWANE w wyniku powyższych „inwestycji” prosimy o kontakt z nami: ZAMOYSKIEGO15@GMAIL.COM
To bardzo pomoże sprawie!
Wkrótce pojawią się dalsze informacje o rozwoju sprawy i krokach, które podjęliśmy.
Dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc i wsparcie.
D. i T.
 
Niniejsza strona internetowa nie narusza dóbr osobistych osób ani spółek wymienionych, bowiem przedstawia obiektywne fakty z życia gospodarczego osób publicznie oferujących ludności inwestycje. Przedstawione fakty są prawdziwe i poparte stosowną dokumentacją – którą jesteśmy w stanie przedstawić na każde żądanie sądu. Inne osoby poszkodowane potwierdzą w zeznaniach przed sądem opisane powyżej fakty. Celem prowadzenia niniejszej strony internetowej jest działalność w obronie słusznie uzasadnionego interesu społecznego, który przejawia się w prawie każdego obywatela (inwestora) do uzyskania rzetelnych i prawdziwych informacji o historii przedsięwzięć biznesowych/inwestycji (także niepowodzeniach biznesowych) osób publicznie oferujących inwestycje na wielką skalę. Powyższe stanowi  element demokratycznego państwa prawa, przejawiającego się w obowiązku dbania przez państwo o bezpieczeństwo finansowe obywateli m.in. poprzez nieskrępowany dostęp do informacji odnośnie działalności podmiotów gospodarczych oferujących ludności inwestycje.
 
Ponadto osoby, które utraciły mienie w wyniku opisywanych inwestycji mają prawo do wymiany informacji celem wspólnego dochodzenia należności na drodze sądowej, co jest przejawem konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu. Jego emanacją jest ustawa o wspólnym dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym..

WIADOMOŚCI O SPRAWIE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

57204621_6

Jak rozpoznać piramidę finansową?

Amber Gold było klasycznym przykładem piramidy finansowej. W teorii zasada działania piramidy finansowej jest prosta – nowi członkowie, którzy wpłacają do piramidy swoje pieniądze, tak naprawdę finansują zyski tych członków, którzy wcześniej powierzyli piramidzie swoje środki. Klasyczna piramida finansowa nie prowadzi realnej działalności gospodarczej, która pozwala na regulowanie należności odsetkowych deponentów. W praktyce jednak rozpoznanie […]
xx

UseCrypt S.A. nie spłaca obligatariuszy na 1,3 mln PLN, ostrzeżenie!

W kontrze do sponsorowanego kontentu marketingowego przedstawiającego UseCrypt jako super–hiper-inwestycję, za którą stoją Yuval Rabin z Lazar Vison Fund i przyjaciele: Jakuba Kokoszka, Paweł Makowski oraz garść polskich celebrytów, my informujemy jak naprawdę wyglądają perypetie osób, które zainwestowały w UseCrypt swoje oszczędności. Zapominalskim uprzejmie przypominamy, że od 2018 r. spółka UseCrypt S.A. aktywnie pozyskiwała od […]
hands1jpg-7ea99f35d98a5e6b

Yuval Rabin stojący za UseCrypt wg. mediów z Izraela: biznesowy bankrut i dłużnik niespłacający zobowiązań

Za sprawą agresywnej kampanii reklamowej aplikacji Usecrypt, syn byłego premiera Izaela, niejaki Yuval Rabin, zaczął być przedstawiany Polakom jako ten, który pomoże Jakubowi Kokoszce w wypromowaniu aplikacji i pozyskaniu wielkich środków od inwestorów. PR’owcy Usycrypt w sponsorowanych reklamach przedstawiają Yuvala Rabina jako „potężnego światowego inwestora” posiadającego ponad 30-letnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach innowacyjnych systemów IT w USA, […]
wyrok karny

Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydz. Karny skazuje bohatera afery gospodarczej za przywłaszczenie mienia wielkiej wartości!

Jeden z niesławnych anty-bohaterów opisany na naszym blogu został skazany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydział Karny na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat za przywłaszczenie mienia wielkiej wartości w kwocie 1 659 600, 00 PLN na szkodę swojego mocodawcy, którego miał reprezentować w procesie sprzedaży nieruchomości. Nasz anty-bohater, […]
aa0890269808f7-945-567-0-11-1500-899

Współczujemy drogim mecenasom reprezentującym Jakuba Kokoszkę, *. ******** i R. Żuchowskiego

Opublikowany przez nas blog spotkał się z wielkim zainteresowaniem osób, które utraciły znaczne środki w wyniku inwestycji dokonywanych poprzez *. ********, Roberta Żuchowskiego, w które zaangażowany był Jerzy Jakub Kokoszka. Zgłosiły się do nas osoby, które bezinteresownie przekazały nam nowe niezwykle istotne informacje. Z całego serca bardzo za to Państwu dziękujemy! Jak się okazało czytelnikami […]
Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,On,Wooden

Poszukujemy osób poszkodowanych

Szanowni Państwo, Dziękujemy, że poświęciliście czas na zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w opisie sprawy. Na łamach bloga będziemy (w miarę możliwości) na bieżąco informowali o kolejnych krokach podejmowanych przez nas w związku z zaistniałą sprawą. Jeżeli posiadacie Państwo materiały i informacje na temat osób powiązanych ze sprawą i chcecie Państwo przyłączyć się do wspólnych […]

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Wspólnie odzyskamy utracone pieniądze!